page_banner

COVID-19 Ag (Nước bọt)

  • Thiết bị kiểm tra nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Nước bọt)

    Thiết bị kiểm tra nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Nước bọt)

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Thiết bị xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 là phương pháp xét nghiệm miễn dịch hình ảnh nhanh để phát hiện định tính, giả định các mẫu kháng nguyên SARS-CoV-2 từ mẫu gạc mũi.Thử nghiệm này được thiết kế để hỗ trợ chẩn đoán phân biệt nhanh đối với nhiễm vi rút SARS-CoV-2 cấp tính.NGUYÊN TẮC Việc phát hiện SARS-COV-2 thông qua nguyên tắc của phương pháp kẹp kháng thể kép và sắc ký miễn dịch vàng keo để phát hiện định tính kháng nguyên SARS-COV-2 trong Họng mũi người ...