page_banner

COVID-19 Ag (Tự kiểm tra)

  • Thiết bị kiểm tra nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Tự kiểm tra)

    Thiết bị kiểm tra nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Tự kiểm tra)

    Thiết bị Xét nghiệm Nhanh Kháng nguyên SARS-CoV-2 là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính, giả định các dạng kháng nguyên SARS-CoV-2 Mẫu gạc mũi.Một cá nhân từ 15-70 tuổi có thể tự lấy mẫu tăm bông.Những người trong độ tuổi từ 15 đến 70 không thể tự lấy mẫu có thể nhờ người lớn khác hỗ trợ.Bài kiểm tra nhằm mục đíchself-xét nghiệm được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ chẩn đoán phân biệt nhanh đối với nhiễm vi rút SARS-CoV-2 cấp tính.