page_banner

Bệnh giun chỉ

  • Thiết bị xét nghiệm nhanh bệnh giun chỉ IgG / IgM

    Thiết bị xét nghiệm nhanh bệnh giun chỉ IgG / IgM

    Thiết bị xét nghiệm nhanh giun chỉ IgG / IgM (Máu toàn phần / Huyết thanh / Huyết tương) là phương pháp xét nghiệm miễn dịch dòng bên để phát hiện và phân biệt đồng thời các ký sinh trùng giun chỉ kháng bạch huyết IgG và IgM (W. Bancrofti và B. Malayi) trong huyết thanh, huyết tương người hoặc máu toàn phần.Xét nghiệm này nhằm mục đích sử dụng như một xét nghiệm sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán nhiễm ký sinh trùng giun chỉ bạch huyết.Bất kỳ mẫu phản ứng nào với Xét nghiệm nhanh IgG / IgM Filariasis đều phải được xác nhận bằng (các) phương pháp xét nghiệm thay thế.