page_banner

IGFBP-1

  • Thiết bị / Dải thử nghiệm nhanh iGFBP-1

    Thiết bị / Dải thử nghiệm nhanh iGFBP-1

    Xét nghiệm nhanh protein liên kết yếu tố tăng trưởng 1 (iGFBP-1) giống Insulin (dịch tiết âm đạo) là một thiết bị xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính, được diễn giải bằng mắt để phát hiện iGFBP-1 trong dịch tiết âm đạo khi mang thai, là một dấu hiệu protein chính của nước ối trong một mẫu âm đạo.Xét nghiệm nhằm mục đích sử dụng chuyên nghiệp để giúp chẩn đoán vỡ màng ối (ROM) ở phụ nữ mang thai.