page_banner

Leishmania

  • Thiết bị kiểm tra nhanh Leishmania IgG / IgM

    Thiết bị kiểm tra nhanh Leishmania IgG / IgM

    Xét nghiệm nhanh Leishmania IgG / IgM là một xét nghiệm miễn dịch dòng bên để phát hiện định tính các kháng thể bao gồm IgG và IgM đối với phân loài của Leishmania donovani (L. donovani), động vật nguyên sinh gây bệnh leishmaniasis nội tạng trong huyết thanh hoặc huyết tương người.Xét nghiệm này nhằm mục đích được sử dụng như một xét nghiệm sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán bệnh Leishmaniasis nội tạng.Bất kỳ mẫu phản ứng nào với Thử nghiệm nhanh Leishmania IgG / IgM phải được xác nhận bằng (các) phương pháp thử nghiệm thay thế.