page_banner

Bệnh sốt rét

  • Thiết bị xét nghiệm nhanh sốt rét Pf / Pv (Máu toàn phần)

    Thiết bị xét nghiệm nhanh sốt rét Pf / Pv (Máu toàn phần)

    Nguyên tắc 1. Thiết bị / Dải xét nghiệm nhanh Malaria Plasmodium Falciparum (Pf) Dải xét nghiệm nhanh Malaria Pf (Máu toàn phần) là một xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính plasmodium falciparum lưu hành trong máu toàn phần.2.Malaria Pf / Pv Thiết bị xét nghiệm nhanh Thiết bị xét nghiệm nhanh Malaria Pf / Pv (Máu toàn phần) là một xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính hai loại Plasmodium falciparum (Pf) và Plasmodium vivax (Pv) đang lưu hành. .