page_banner

ROTA

  • Thiết bị kiểm tra nhanh Adenovirus

    Thiết bị kiểm tra nhanh Adenovirus

    Thiết bị xét nghiệm nhanh Adenovirus (Phân) là một phương pháp xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính adenovirus trong mẫu phân người.Bộ dụng cụ này được dùng để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm trùng adenovirus.

  • Thiết bị kiểm tra nhanh kết hợp Rotavirus / Adenovirus

    Thiết bị kiểm tra nhanh kết hợp Rotavirus / Adenovirus

    Thiết bị xét nghiệm nhanh kết hợp Rotavirus / Adenovirus (Phân) là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện giả định định tính rotavirus và adenovirus trong mẫu phân người.Bộ dụng cụ này được dùng để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm virus rota và adenovirus.