page_banner

Bộ kiểm tra nhanh SARS-COV-2

  • Thiết bị kiểm tra nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Nước bọt)

    Thiết bị kiểm tra nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Nước bọt)

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Thiết bị xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 là phương pháp xét nghiệm miễn dịch hình ảnh nhanh để phát hiện định tính, giả định các mẫu kháng nguyên SARS-CoV-2 từ mẫu gạc mũi.Thử nghiệm này được thiết kế để hỗ trợ chẩn đoán phân biệt nhanh đối với nhiễm vi rút SARS-CoV-2 cấp tính.NGUYÊN TẮC Việc phát hiện SARS-COV-2 thông qua nguyên tắc của phương pháp kẹp kháng thể kép và sắc ký miễn dịch vàng keo để phát hiện định tính kháng nguyên SARS-COV-2 trong Họng mũi người ...
  • Thiết bị kiểm tra nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Tự kiểm tra)

    Thiết bị kiểm tra nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (Tự kiểm tra)

    Thiết bị Xét nghiệm Nhanh Kháng nguyên SARS-CoV-2 là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính, giả định các dạng kháng nguyên SARS-CoV-2 Mẫu gạc mũi.Một cá nhân từ 15-70 tuổi có thể tự lấy mẫu tăm bông.Những người trong độ tuổi từ 15 đến 70 không thể tự lấy mẫu có thể nhờ người lớn khác hỗ trợ.Bài kiểm tra nhằm mục đíchself-xét nghiệm được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ chẩn đoán phân biệt nhanh đối với nhiễm vi rút SARS-CoV-2 cấp tính.