page_banner

Combo kháng nguyên SARS-COV-2 / Cúm A + B

  • Thiết bị xét nghiệm nhanh kết hợp kháng nguyên SARS-COV-2 / Cúm A + B

    Thiết bị xét nghiệm nhanh kết hợp kháng nguyên SARS-COV-2 / Cúm A + B

    Thiết bị xét nghiệm nhanh kháng nguyên Cúm A + B / COVID-19 là phương pháp xét nghiệm miễn dịch nhanh bằng hình ảnh để phát hiện định tính, giả định các kháng nguyên vi rút cúm A và B và kháng nguyên COVID-19 dạng gạc họng và mẫu gạc mũi họng.Xét nghiệm này nhằm mục đích hỗ trợ chẩn đoán phân biệt nhanh giữa vi rút cúm cấp tính loại A và loại B và nhiễm COVID-19.