page_banner

TB

  • Thiết bị kiểm tra nhanh kháng thể lao

    Thiết bị kiểm tra nhanh kháng thể lao

    Thiết bị xét nghiệm nhanh kháng thể lao là một phương pháp xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng chảy bên để phát hiện định tính các kháng thể (IgG và IgM) kháng Mycobacterium Tuber tuberculosis (M.TB) trong huyết thanh hoặc huyết tương người.Nó được dùng làm xét nghiệm sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán nhiễm M. TB.Bất kỳ mẫu phản ứng nào với thiết bị Xét nghiệm Nhanh Kháng thể Lao phải được xác nhận bằng (các) phương pháp xét nghiệm thay thế và các phát hiện lâm sàng.

  • Thiết bị xét nghiệm nhanh bệnh lao IgG / IgM

    Thiết bị xét nghiệm nhanh bệnh lao IgG / IgM

    Thiết bị xét nghiệm nhanh TB IgG / IgM (Máu toàn phần / Huyết thanh / Huyết tương) là một xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng chảy bên bánh sandwich để phát hiện định tính các kháng thể (IgG và IgM) chống Mycobacterium Tuber tuberculosis (M.TB) trong huyết thanh hoặc huyết tương người.Nó được dùng làm xét nghiệm sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán nhiễm M. TB.Bất kỳ mẫu phản ứng nào với thiết bị Xét nghiệm nhanh TB IgG / IgM phải được xác nhận bằng (các) phương pháp xét nghiệm thay thế và các phát hiện lâm sàng.